نمایش 1–30 از 407 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پرده چاپی اتاق خواب بزرگسال ۲۰۰۱

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۰۱
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح آبرنگی کد ۲۰۴۱

345,000 تومان550,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۴۱
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح پروانه ۲۰۰۲

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۰۲
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح طاووس کد۲۰۴۷

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۴۷
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح کهکشان کد۲۰۴۸

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۴۸
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد ۲۰۰۳

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۰۳
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد ۲۰۱۳

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۱۳
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد ۲۰۴۳

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۴۳
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۲۱

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۲۱
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۲۲

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۲۲
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۲۴

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۲۴
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۲۵

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۲۵
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۲۶

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۲۶
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۲۷ جنس مخمل

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۲۷
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۲۸ جنس مخمل

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۲۸
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۲۹ جنس مخمل

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۲۹
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۳۰ جنس مخمل

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۳۰
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب طرح گل کد۲۰۳۷

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۲۷
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح باب اسفنجی کد۲۰۳۱

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۲۷
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح پاندا کد ۲۰۰۹

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۰۹
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح پاندا کد ۲۰۱۰

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۱۰
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح جوجه کد۲۲۴۱

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول: ۲۲۴۱
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح خرس کد۲۰۱۱

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۱۱
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح زرافه کد ۲۰۰۴

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۰۴
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح زرافه کد۲۲۲۴

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول: ۲۲۲۴
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح فروزن کد۲۰۳۴

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۳۴
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح فروزن کد۲۰۳۵

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۳۵
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح فیل کد ۲۰۰۵

500,000 تومان680,000 تومان
 • کد محصول: ۲۰۰۵
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: هازان،مخمل

پرده چاپی اتاق خواب کودک طرح مینیون کد۲۰۳۳

460,000 تومان660,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۳۳
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

پرده چاپی اتاق خواب کودک کد۲۰۳۲

345,000 تومان544,000 تومان
 • کد محصول:۲۰۳۲
 • تعداد تکه:دو عدد
 • قابلیت شست‌و‌شو‌: دارد
 • قابلیت نصب اسان: دارد
 • جنس: مخمل،هازان

یکی از مدل های جذاب پرده که جایگزین بسیار مناسبی برای پرده های ساده و مینیمال است، پرده پانچی است. این پرده به دلیل حالت زیبایی که در قسمت بالایی خود دارد توانسته به محبوبیت زیادی دست پیدا کرده و طرفداران بیشماری را به سمت خود جذب کند. پرده های پانچی با نمای دلنشینی که به محیط و پنجره ها می بخشند باعث به وجود آمدن یک استایل شیک و مدرن در دکوراسیون داخلی منازل خواهند شد.  با دیباشهر همراه باشید تا با یکدیگر زیر و بم خرید پرده پانچ و مشخصات و ویژگی های اصلی آن را زیر ذره بین ببریم.

خرید پرده پانچی

پرده پانچ یکی از جذاب ترین و مدرن ترین مدل های پرده است که می تواند به خوبی تغییر چشمگیری را در دکوراسیون و نمای داخلی منزل شما ایجاد کند. خرید پرده پانچی می تواند شما را در راستای رسیدن به یک محیط شیک و دوستانه یاری کند. دیباشهر با مدل های متنوع و مختلف در مسیر خرید این پرده در کنار شماست تا یک خرید فراموش نشدنی و دلنشین را تجربه کنید.

خرید پرده پانچی

پرده پانچی چیست؟

پرده های پانچی یکی از مدل های معروف پرده است که در طراحی و تولید آن از میان زیادی پارچه استفاده می شود. پرده های پانچی از چین های ساده و مینیمال در بافت خود بهره می برد و همین امر باعث شده تا یک ظاهر جذاب و زیبا به محیط اطراف خود ببخشند. علت نامیدن این نوع پرده ها با اسم پرده پانچ، وجود حلقه های فلزی پانچ شده در قسمت بالایی پرده است که برای عبور دادن چوب پرده از میان آن ها بر روی پرده قرار گرفته است.

از پرده پانچی در کجا استفاده کنیم

خوشبختانه پرده های پانچی را به لطف داشتن قسمت بالایی جذاب و مدرن، می توان در تمامی محیط های خانه مورد استفاده قرار داد. حتی با انتخاب یک ترکیب رنگی زیبا و جذاب می توانید از آن ها در محیط های لوکس و تجملی نیز استفاده کنید. همچنین می توانید برای داشتن یک محیط مینیمال و ساده به سراغ مدل های ساده پرده پانچی بروید تا ظاهر مد نظر خود را داشته باشید. بنابراین از پرده های پانچی می توان برای دکوراسیون اتاق های خواب، پذیرایی و حتی اتاق نشیمن نیز استفاده کرد. اما باید توجه داشته باشید که ترکیب رنگی ای که برای این نوع پرده انتخاب می کنید کاملا با محیط سازگاری داشته باشد.

مزایای خرید پرده پانچی

خرید پرده پانچی در کنار ظاهر زیبا و جذابی که برای محیط به ارمغان می آورند، دارای مزایای دیگر نیز هستند. در ادامه قصد داریم تا مزایای خرید این نوع پرده را با یکدیگر بررسی کنیم.

استایل مدرن و امروزی منزل

پرده های پانچی یکی از بهترین مدل های پرده برای دکوراسیون محیط اتاق خواب هستند. شما می توانید از انواع پارچه برای دوخت پرده پانچی استفاده کنید. همین آزادی عمل در انتخاب نوع و طرح این نوع پرده باعث شده تا این نوع از پرده ها یکی از ایده آل ترین مدل های پرده برای تزیین دکوراسیون داخلی و بخشیدن یک استایل شیک به محیط اطراف و پنجره ها است.

پرده پانچی

بخشیدن فضای بیشتر به محیط

اگر به دنبال پرده ای هستید تا بتوانید محیط های کوچک را بزرگ نشان دهید، بهتر است به سراغ خرید پرده های پانچی بروید. شما می توانید ارتفاع چوب پرده را چند سانتی متر را بالاتر از ارتفاع خود پنجره در نظر بگیرید و همین کار باعث خواهد شد تا محیط شما بزرگتر و دلنشین تر به نظر برسد. همچنین می توانید با انتخاب یک چوب پرده عریض تر نسبت به پنجره، پرده های پانچی را تا جای ممکن در عرض پنجره بکشید و همین کار یک فضای بزرگی را به بیننده القا خواهد کرد.

بهبود دکور اطراف

پرده های پانچی در طرح و رنگ های مختلف عرضه می شوند. همین امر باعث خواهد شد تا بتوانید بهترین انتخاب ممکن را برای خرید پانچی و تنظیم آن با حال و هوای محیط اطراف داشته باشید. شما می توانید از مدل های مختلف، نظیر چاپی، هازان، مخمل و حریر برای دوخت پرده پانچی استفاده کنید و متناسب با محیط، طرح مد نظرتان را سفارش دهید.

استایل بینظیر منزل

پرده های پانچی به لطف داشتن حلقه های قسمت بالایی خود، به راحتی قابل تنظیم هستند. در هنگام روز شما می توانید با کنار زدن پرده ها به خوبی از نور خورشید استفاده کنید. در هنگام شب و تاریکی هوا نیز با جمع کردن پرده ها، قادر خواهید بود تا یک حریم شخصی مطمئن و عالی برای خودتان رقم بزنید.

شاخصه های اصلی پرده پانچی:

بعد از اینکه با این نوع پرده و مزایای اصلی آن آشنا شدیم، بهتر است به سراغ شاخصه های اصلی این نوع از پرده ها رفته و آن ها را بهتر بشناسیم.

دیباشهر

نصب آسان

همانطور که اشاره کردیم، پرده های پانچی در قسمت بالای خود از حلقه های فلزی استفاده می کنند. همین امر باعث شده تا نصب این نوع از پرده ها در مقایسه با دیگر پرده ها بسیار آسان باشد. کافی است تا بعد از نصب چوب پرده، حلقه های پرده پانچی را به آسانی از چوب پرده عبور دهید تا مراحل نصب پرده به اتمام برسد.

قیمت مناسب

برای دوخت پرده های پانچی در مقایسه با پرده های پر چین، از میزان پارچه کمتری استفاده می شود. استفاده کمتر از پارچه در دوخت پرده پانچ موجب شده تا هزینه و قیمت آن ها کاهش یافته و به گزینه جذاب تری برای خریداران تبدیل شود.

قابلیت شستشو بالا

میزان پارچه استفاده شده در دوخت پرده های پانچی باعث شده تا با یک پرده سبک وزن و قابلیت شستشو بالا روبرو باشیم. علاوه بر این، شما می توانید به راحتی پرده ها از محل نصب خود خارج کرده و گرد و خاک و آلودگی موجود بر روی سطح پرده را از آن بربایید. همچنین نداشتن چین های زیاد در طول پرده باعث شده تا گرد و خاک کمتری در مقایسه با پرده های پر چین بر روی پرده های پانچی جمع شود و شستشوی آن ها با سهولت بیشتری انجام شود.

تنوع بالا در طرح و رنگ

پرده پانچی را می توان به دو قسمت حلقه و بدنه پرده تقسیم کرد. هر دو قسمت این نوع پرده را به دلخواه و سلیقه خود انتخاب کنید تا سازگاری حداکثری را میان محیط اطراف و پرده انتخابی خود ایجاد کنید. شما می توانید حلقه های پانچ شده در بالای پرده را نیز در رنگ ها و مدل های مختلف خریداری کنید تا بتوانید حلقه پرده را نیز با رنگ چوب پرده و خود پرده ست نمایید.

سفارش پرده پانچی

انواع پرده پانچی

رایج ترین مدل پرده پانچ، مدل چاپی است که بر روی پرده طرح مورد نظر خریدار چاپ می شود. با این حال این نوع از پرده پانچ ، تنها مدل پرده پانچ نیست. در ادامه مدل های مشهور پرده پانچ را زیر ذره بین خواهیم برد و ویژگی های آن ها را بررسی می کنیم.

پرده پانچی تور کتان

همانطور که از نامش نیز مشخص است، پرده پانچی تور کتان از ظاهری همانند توری با جنس پارچه کتان دارد. این دسته از پرده پانچ داره استحکام و شکل پذیری مناسبی است. جنس استفاده شده در دوخت این نوع پرده کتان است با این تفاوت که تراکم کمتری را در پرده پانچ تور کتان شاهد هستیم. همین ویژگی باعث شده تا وزن پرده پانچ تور کتان نسبت به پارچه کتان کمتر باشد و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد. علاوه بر این قیمت پرده پانچ تور کتان نیز با توجه به اینکه ترکیبی از تور و کتان است نسبت به پرده کتان کمتر و مناسب تر باشد.

پرده چاپی پانچی

این نوع از پرده پانچ، محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل پرده پانچ است. پرده پانچی چاپی به شما این امکان را می دهد تا هر طرح و شکل دلخواهی را بر روی پرده خود با کیفیت بالا چاپ کنید. باز بودن دست خریداران در انتخاب طرح و خرید پرده پانچ چاپی موجب شده تا این مدل از پرده های پانچی از محبوبیت زیادی برخوردار باشند.

پرده حریر پانچی

پرده های حریر از جمله پرده هایی هستند که دارای ضخامت کمتری نسبت به دیگر مدل های دیگر پرده هستند. همین ویژگی پرده های حریر باعث شده تا برای اتاق های و فضاهایی که از نوع نظر نورگیری مناسب نیستند و نیازمند ورود بیشتر نور خورشید هستند، مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از ویژگی های پرده های حریر که آن ها به گزینه ای جذاب برای خرید تبدیل می کنند، قابلیت استفاده از آن ها در مکان ها و محیط ها مختلف است. در صورتی که جنس پرده پانچی خود را از نوع حریر انتخاب کنید، می توانید از آن در پذیرایی، آشپزخانه و حتی اتاق خواب نیز استفاده نمایید.

پارچه پانچی ساتن براق

پرده های ساتن برق با داشتن بافت منحصر به فرد خود دارای یک سطح صاف و برق هستند. همین صاف و براق سطح پرده ساتن باعث می شود تا با برخورد به نور خورشید، درخشندگی و جذابیت خاصی را به محیط خانه و اطراف ببخشند. قابلیت ترکیب کردن رنگ های مختلف و همچنین رنگبندی متنوع در پرده های ساتن باعث شده تا به یکی از مدل های محبوب و پرطرفدار پرده پانچی تبدیل شوند.

پرده چاپی کتان ملانژ

پرده های کتان ملانژ از تراکم و وزن بیشتری نسبت به مدل تور کتان پرده پانچ برخوردار هستند. ضخامت آن ها موجب شده تا نور ملایمی از خورشید را از خود عبور دهند. همچنین تار و پودهای متراکم آن ها جذابیت و ظاهر شیکی را به پرده بخشیده است. اگر خواهان خرید پرده پانچ ای هستید که نور خورشید را تا حد کمی از خود عبور دهد و همچنین در برابر چروک شدن مقاومت بالایی داشته باشد، می توانید به سراغ خرید پرده پانچ کتان ملانژ بروید.

پرده پانچی مخمل

اگر به دنبال یک مدل لوکس و تجملی در دنیای پرده می گردید، مخمل جواب سوال شماست. پرده مخمل با ظاهر و استایل رسمی خود می تواند یک فضای تجملی و لوکس را برای منزل و محیط ها به ارمغان بیاورد. ضخامت بالای آن باعث می شود تا نور خورشید نتواند به راحتی از آن عبور کند و به همین دلیل برای فضای هایی که خواهان نور کم هستند قابل استفاده است. البته باید توجه داشته باشید که این ظاهر لوکس و رسمی، هزینه بیشتری را نیز برای خرید پرده پانچی جنس مخمل در مقایسه با دیگر مدل ها طلب می کند.

پرده پانچی مخمل

پرده پانچی هازان

یکی از مشهورترین مدل های پرده، هازان است. هازان یکی از مدل های باکیفیت و شاخص پرده به شمار می رود که ماندگاری بالا، ظرافت و بافت زیبا به همراه تنوع بالای طرح و رنگ از مشخصه های اصلی آن است. شما می توانید از جنس هازان به عنوان پرده پانچ خود استفاده کنید تا زیبایی و جذابیت چشمگیری را به دکوراسیون منزل خود هدیه دهید.

قیمت پرده پانچی

یکی از فاکتورهای که تاثیر زیادی بر روی قیمت پرده پانچی دارد، جنس و نوع پرده بکار رفته در دوخت پرده  است. قیمت این پرده کاملا از مدل پرده پیروی می کند و نسبت به جنس پرده متغیر است. به عنوان مثال پرده پانچ تور کتان دارای قیمت کمتری نسبت به مدل های مخمل هستند. دیباشهر با 20 سال فعالیت درخشان در حوزه منسوجات و انواع پرده، آماده است تا مدل های گوناگون پرده پانچ را با نازل ترین و بهترین قیمت ممکن در اختیار شما عزیزان قرار دهد.